KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RS.DOKTER ADAM TALIB CIKUNIR


No. Ruang Jenis No.Bed Kelas Tarif Jumlah TT Jumlah Terisi Jumlah Tersedia
1 ICU HCU I-208 HCU 470000 5 0 5
2 ICU ICU I-206 ICU 470000 5 0 5
3 ICU ICU - KS KS - 01 NON 850000 3 0 3
4 ICU ICU ISOLASI I-201 ICU 470000 1 0 1
5 ICU IMC 02 NON 350000 1 0 1
6 ICU IMC - KS KS-01 NON 835000 3 0 3
7 Kamar VK MATERNITY M-224 SAL 170000 3 0 3
8 Kamar VK Ruang Maternitas 1 Kelas 3 150000 6 0 6
9 NISA ISOLASI 402 405 ISO 350000 1 0 1
10 NISA ISOLASI 407 424 ISO 350000 1 0 1
11 NISA NISA 401 (Kelas 2) 401 KL2 170000 4 0 4
12 NISA NISA 403 (Kelas 1) 406 KL1 270000 2 1 1
13 NISA NISA 404 (Kelas 2) 408 KL2 170000 4 0 4
14 NISA NISA 405 (Kelas 3) 412 KL3 70000 6 0 6
15 NISA NISA 406 (Kelas 3) 418 KL3 70000 6 0 6
16 PERINA BAYI SAKIT B-228 NON 190000 3 0 3
17 PERINA PERINA - 1 601-1 190000 1 0 1
18 PERINA PERINA - 2 601-2 190000 1 0 1
19 PERINA PERINA - 3 601-3 190000 1 0 1
20 PERINA PERINA - 4 601-4 190000 1 0 1
21 PERINA PERINA - 5 601-5 190000 1 0 1
22 PERINA PERINA - 6 601-6 190000 1 0 1
23 PERINA PERINA - 7 601-7 190000 1 0 1
24 PICU / NICU INTERMEDIATE PICU 01 350000 5 0 5
25 PICU / NICU INTERMEDIATE KS PICU KS - 01 835000 3 0 3
26 PICU / NICU NICU N-217 NIC 470000 8 1 7
27 PICU / NICU NICU - KS KS - 01 775000 2 0 2
28 PICU / NICU PICU P-214 PIC 470000 3 0 3
29 PICU / NICU PICU - KS KS - 01 850000 3 1 2
30 PICU / NICU PICU ISOLASI P-212 PIC 470000 1 0 1
31 RIJAL ISOLASI 302 306 ISO 350000 3 0 3
32 RIJAL ISOLASI 303 309 ISO 350000 5 0 5
33 RIJAL RIJAL 301 (Kelas 3) 301 KL3 70000 5 2 3
34 RIJAL RIJAL 304 (Kelas 3) 314 KL3 70000 5 0 5
35 RIJAL RIJAL 305 (Kelas 3) 319 KL3 70000 5 0 5
36 RIJAL RIJAL 306 (Kelas 1) 324 KL1 270000 2 1 1
37 RIJAL RIJAL 307 (Kelas 1) 326 KL1 270000 2 0 2
38 RIJAL RIJAL 308 (Kelas 2) 328 KL2 170000 3 0 3
39 RIJAL RIJAL 309 (Kelas 2) 331 KL2 170000 3 0 3
40 RIJAL RIJAL 310 (Kelas 2) 334 KL2 170000 3 0 3
41 UGD UGD 1 UGD 70000 4 0 4
42 UGD Isolasi ISOLASI UGD 001 Kelas 1 350000 1 0 1
43 WILDAN WILDAN 501 (Kelas 1) 502 KL1 270000 2 0 2
44 WILDAN WILDAN 502 (Kelas 1) 503 KL1 270000 2 1 1
45 WILDAN WILDAN 503 (Kelas 2) 505 KL2 170000 4 0 4
46 WILDAN WILDAN 504 (Kelas 2) 509 KL2 170000 4 0 4